ბლოგი

სამტრედიის საავადმყოფო

ობიექტის დასახელება:მრავალპროფილური საავადმყოფო ქ.სამტრედიაში, დამკვეთის დასახელება: სს transmSeni, ქ.თბილისი, დოლიძის N2, თამაზ კოტიშაძე T:2332275 შესრულებული სამუშაოები: გათბობა, საქვაბე, ვენტილაცია-კონდიცირება, გარე და შიდა წყალმომარაგება-კანალიზაცია, ელ-მომარაგება, სუსტი დენები; დასრულების თარიღი: 2011 წელი