ობიექტის დასახელება: ქ. ახალციხეში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა

დამკვეთის დასახელება:  ავადმყოფთა მომსახურე სასულიერო პირთა ორდერის (კამილილების) ფილიფალი საქართველოში

დასრულების თარიღი: 2021 წელი