ობიექტის დასახელება:  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დამკვეთის დასახელება:  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დასრულების თარიღი: 2021 წელი