ობიექტის დასახელება: ქ. ოზურგეთში, ჭანტურიას ქ. 1-ში მდებარე ისტორიული მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაეობი

დამკვეთის დასახელება:  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დასრულების თარიღი: 2020 წელი