დამკვეთის დასახელება: რუსთავის ცემენტის ქარხნის სასადილო.

შესრულებული სამუშაოები: სამშენებლო სამუშაოები, ელ.მომარაგება, წყალსადენ–კანალიზაცია, ვენტილაცია.

დასრულების თარიღი: 2014 წელი.