დამკვეთის დასახელება: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

დასრულების თარიღი: მიმდინარე.