დამკვეთის დასახელება: შპს ,,თემა” ქ.რუსთავი, მეგობრობის ქ, N4/30; ტ. +9950341 28 04 93; გიორგი ჯანელიძე

შესრულებული სამუშაოები: გარე და შიდა წყალსადენ–კანალიზაცია, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, სუსტი დენები, მოდინებითი და გამწოვი ვენტილაცია, საქვაბის მოწყობა, გათბობა.

დასრულების თარიღი: 2012 წელი