ობიექტის დასახელება:ქ.გორში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო

დამკვეთის დასახელება: სს. transmSeni ქ.თბილისი, დოლიძის N2; თამაზ კოტიშაძე t:2332275

შესრულებული სამუშაოები: გათბობა-გაგრილება, ვენტილაცია, გარე და შიდა წყალსადენ-კანალიზაცია, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები.

დასრულების თარღი:2012 წელი