ობიექტის დასახელება:სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სამცხე-ჯავახეთის სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების მშენებლობა

დამკვეთის დასახელება: სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.N84

დასრულების თარიღი: 2019 წელი