დამკვეთის დასახელება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მის. მესხეთის ქ.N5.

დასრულების თარიღი: 2019 წელი.