ობიექტის დასახელება:ორხევის დიპლომატიურ ზონაში სასაწყობე მეურნეობის მშენებლობა

დამკვეთის დასახელება: შპს სამშენებლო კომპანია N1; თბილისი, ახმეტელის ქ.N1, 4 სართ.

შესრულებული სამუშაოები: შიდა და გარე წყალსადენ-კანალიზაცია, ხანძარქრობა,სატუმბო სადგური

დასრულების თარიღი:2014 წელი