დამკვეთის დასახელება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

დასრულების თარიღი: მიმდინარე

ობიექტის დასახელება:ბორჯომის მუნიციალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის რეაბილიტაცია