ობიექტის დასახელება:აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის “ა” და “ბ” შენობის გათბობა გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დამკვეთის დასახელება: სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

დასრულების თარიღი: 2019 წელი